ArchiZorg & Himss Europe
Samen Werken aan Zorg en Leven
Volledige Brochure
Barcelona / Sitges
27 mei t/m 31 mei 2018
Programma en Agenda nu bekend
Blokkenschema

Toekomst en realiteit van de Zorg & Wonen in Nederland

ArchiZorg - Denktank van Nederland, start haar programma 2018-2025. Samen ontwerpen wij de oplossingsrichting en realisatie van zorg en wonen in Nederland.

TallKing Results biedt u de kans een vernieuwende koploper te zijn in deze ontwikkelingen en neemt u mee op de reis Himss Europa 2018 & Archizorg 2018.

Deze reis brengt u van zondag 27 mei t/m donderdag 31 mei naar Barcelona.

Waarom deze DenkTank?

Het woon- en zorglandschap in Nederland verandert de komende jaren meer dan menigeen zich tot nu toe heeft kunnen voorstellen. Alle betrokken partijen zijn op zoek naar de nieuwe koers en de invulling van dit landschap. Ziekenhuiszorg en langdurige woonzorg verplaatsen zich naar de wijk. Gemeenten en woningcorporaties voeren steeds meer zorg- en ondersteunende taken uit. 

De bevolkingssamenstelling verandert in hoog tempo, traditionele woningbouw en woonvormen voldoen niet meer aan de huidige en toekomstige vraag.

Zorg en wonen zijn door het financieringsmodel uit elkaar getrokken. Gelijktijdig ontstaat de roep om wonen en zorg te integreren. De bewoner staat hierbij centraal. Door de toenemende zorgvraag van bewoners hebben woningcorporaties dringend behoefte aan kennis van het zorgaanbod. De leefomgeving van de patiënt  is op haar beurt van grote invloed op de processen van de zorgaanbieders. 

Wat is uw rol in deze veranderingen en hoe staat deze in verhouding tot andere spelers in dit veld? 

Tallking Results brengt alle partijen die in deze ontwikkeling een rol spelen bijeen, om zo gezamenlijk daadwerkelijk het platform te vormen voor de integrale ontwikkeling van (keten)zorg en wonen. Dit platform werkt onder de naam ArchiZorg. 

De eerste stap bij de vorming van dit platform is een gezamenlijke kennisreis naar Barcelona. 

Op deze reis staan kennisdeling, informatie over ontwikkelingen op allerlei gebieden en een bezoek aan de Smart City Barcelona centraal. 

TallKing Results is de bruggenbouwer tussen de sectoren zorg, wonen en overheidsinstanties. Wij zijn uw partner en de trekkers van zorg en wonen in de nabije en verdere toekomst.

Samen bouwen de ArchiZorg participanten aan de sociale kant van de Smart City. Wij realiseren puntgave zorg in een wijk die meer is dan betaalbaar wonen, waar alles draait om een gelukkig SamenLeven.

Programma ArchiZorg & Himss Europe 2018

Voor Wie?

De denktank is voor en door verantwoordelijken en strategen uit de zorg (cure & care), planologie, stadsontwikkeling en gemeenten. Leveranciers of andere commerciële partijen maken geen onderdeel uit van het programma. 

We kunnen vrijuit praten en discussiëren. Samen werken aan oplossingen, die we echt gaan realiseren in een multidisciplinaire samenwerking.

De studiereis Himss & ArchiZorg 2018 is alleen toegankelijk voor alle organisaties in de zorg,  gemeentes, wooncorporaties en belanghebbenden bij de wijkontwikkeling. Leveranciers maken geen deel uit van het programma.

Het programma biedt unieke kennis van ondermeer specialisten op het gebied van  Cure en Care, Smart Home, Smart City (planologie en stadsontwikkeling), financiering/kostenreductie, Lean/procesverbetering, zorgkwaliteit. 

Na de gecombineerde Himss/ArchiZorg reis heeft u niet alleen de kennis die bepalend is voor het beleid in Nederland. U maakt deel uit van een denktank met slagkracht. U heeft de handvatten tot verandering.

Onder begeleiding van specialisten uit de zorg (cure & care), de planologie en stadsontwikkeling alsmede gemeentes en woningcorporaties gaan we deze uitdagingen niet meer uit de weg. We delen kennis en kiezen oplossingen. 

 

Gezamenlijk vormen we de Nederlandse denktank op het gebied van zorg, leven en wonen. Als bestuurders uit verschillende disciplines kunnen we tot daadwerkelijke besluiten en resultaten komen.

ArchiZorg en Himss Europe

ArchiZorg is het Nederlandse platform voor de integrale ontwikkeling van ketenzorg en wonen.

Van complexe ziekenhuiszorg tot en met langer thuiswonen wordt integraal aangepakt om de huidige demografische ontwikkelingen nu en in de toekomst aan te kunnen. 

Een langere levensverwachting met meer medische complexiteit in combinatie met de baby-bust leidt tot grote personeelstekorten in de zorgsector. Daarnaast is het woonaanbod niet in lijn met de veranderende bevolkingssamenstelling. 

Alleen door kennisdeling met vertegenwoordigers van alle betrokken sectoren, kan een model worden ontwikkeld waardoor langer en met minder beperkingen leven hand in hand gaan met woongenot en kwaliteit van leven.

Wij combineren het Himss Europe 2018 bezoek met een speciaal voor u ontwikkeld programma waarin wij de reële problemen op het op zowel woon- als zorggebied het hoofd zullen bieden. 

Het is noodzakelijk anders te leren denken: mis deze kans niet, want wij delen unieke integrale koerskennis en bieden u in Barcelona een aantal ongekende praktische successen. Want het kan anders!

De Himss Europe is de grootste organisatie op het gebied van IT in de gezondheids- en welzijnssector in Europa.  Zij biedt perspectief op wat er gebeurt in de wereld van gezondheids- en zorg-IT. Dit jaar is een bijzondere rol voor Nederland weggelegd. Het Nederlands Ministerie van VWS levert dit jaar een grote bijdrage aan het programma.

Net als het Ministerie van VWS wil TallKing Results tot slimme toekomstbestendige oplossingen komen. Via de Himss sessies en workshops op maandag en dinsdag wordt een fundament gelegd waarop u in de denktank van ArchiZorg, woensdag en donderdag tot besluiten kunt komen. 

Deze keuzes willen we samen met u direct omzetten in reële verbeterprojecten. Wij gaan het innoveren stimuleren! TallKing Results garandeert twee adviesdagen pèr project voor de eerste tien denktank-projecten. Daarmee zit een €25.000 in de innovatiepot.

Programma & Agenda

Sprekers

(Reeds bevestigd)

Inhoud Reis

Inhoud Reis

KLM-vluchten,
Vervoer,
5*-hotel,
Toegang (Himss, en ArchiZorg-denktank),
Ontbijt, lunch en diners,
Alle locale kennis-activiteiten. 

 

 

 
 

Wat krijgt u? Eenmalige activiteit van TallKing Results? 

Zeker niet! Dit is een startpunt van een blijvende en innovatieve samenwerking. TallKing Results biedt graag het platform voor haar leden. 

Wij willen het innoveren stimuleren! TallKing Results garandeert twee adviesdagen per project voor de eerste tien denktank-projecten. Daarmee zit een  €25.000 in de innovatiepot.

Eén vervolgbijeenkomst per kwartaal van uw denktank ArchiZorg. De doelen gesteld op de reis willen wij immers realiseren en het proces evalueren. Nieuwe ideeën inbrengen en samenwerking ontwikkelen om door kennisdeling sneller en tot betere resultaten te komen. Dus doen !

Wanneer?

27 mei in de middag vertrek vanaf Schiphol tot en met 31 mei begin van de avond retourvlucht naar Schiphol.

Michel Bouquet
T 06 4780 4787
Astrid Hartog
T 06 2215 7694

Gaasterlandlandstraat 202
1079 RH Amsterdam
T 06 4780 4787
info@tallkingresults.com